සිංහලෙන් මෙවැනි වෙබ් අඩවියක් ආරම්භ කිරීම බොහෝ දෙනෙකුට ප්‍රෙයා්ජනවත්. එමෙන්ම සිංහලෙන් ලියන ලේඛකයන්ගේ ලිපි මෙම වෙබ් අඩවියෙහි පලකිරීමට අවස්ථාවක් ලබාදුන්නොත් (පරිවර්තන නොවේ) එය ද මහගු කාර්යයක් වේවි. ස්තූතියි.