මේ හිම වලසුන් ගේ කතාව මේ විදිහට මතුවුනේ, කුණු ගොඩක් අවුස්සන එක හිම වලසෙක්ගේ වීඩියෝවක් නිසා. මේ දිනවල ඉතා උණුසුම් අදහස් දැක්වීමක් සිදුවෙනවා, මේ සතා වෙන අසනීපයකින් පෙලෙන නිසා මෙහෙම කෙට්ටු වෙලා අඩපණ වෙලා මිස, කෑම සොයාගැනීමේ අපහසුව නිසා නොවෙයි කියා කියන පරිසරවේදීන් විසින්. ගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහල යාමේ ප්‍රවණතාවය සත්‍යයක් වුනත් මේ නිදසුන එ් හා සම්බන්ධ කිරීම සාවද්‍ය බවයි කියවෙන්නේ.