ජලයේ ගුණාත්මකභාවය සහ අපජලය

ජලයේ ගුණාත්මකභාවය සහ අපජලය මානව සෞඛ්‍ය‍ය, සමාජ හා ආර්ථික සංවර්ධනය හා පරිසර පද්ධතිය උදෙසා හොඳ,  ගුණාත්මකභාවයෙන් යුතු ජලය  අත්‍යවශ‍යවේ. කෙසේ

දිගටම කියවන්න

ගින්න සහ දේශගුණය

ගින්න සහ දේශගුණය වර්තමාන ලෝකයේ වෘක්ෂ ලතා ආදිය හට ගැනීමේ දී පමණක් නොව ලැව් ගිනි හට ගැනීමේදී ද දේශගුණය මූලික

දිගටම කියවන්න

ගෝලීය වසංගතය: පරීක්ෂණ සම්බන්ධයෙන් වැදගත් වන පද කිහිපයක්

ගෝලීය වසංගතය:  පරීක්ෂණ සම්බන්ධයෙන් වැදගත් වන පද කිහිපයක් කොරෝන ගෝලීය වසංගත සම්බන්ධව පරීක්ෂණ පැවැත්වීමේ දී මතුවන ගැටලු කිහිපයක් ගැන අප

දිගටම කියවන්න

පරීක්ෂණවල දී කොරෝනා වැළඳී ඇතැයි වැරදියට නිර්ණය කිරීමත් විපත්තිදායකයි

පරීක්ෂණවල දී කොරෝනා වැළඳී ඇතැයි වැරදියට නිර්ණයකිරීමත් විපත්තිදායකයි ගෝලීය මහා වසංගතය හමුවේ ලෝකයේ රටවල්  නව කොරෝනා වෛරසයෙන්  ආසාදනය වී ඇද්දැයි

දිගටම කියවන්න

පුරවරයන්ට සැපයෙන ජලය සුරක්ෂිතකිරීම වනාන්තර මගින් සිදු කෙරේ – 2

පුරවරයන්ට සැපයෙන ජලය සුරක්ෂිතකිරීම වනාන්තර  මගින් සිදු කෙරේ – 2 (මෙහි මුල් කොටස ඔක්තෝබර 12 දා පළවිය) මහ නගර, ජලය සහ

දිගටම කියවන්න

ගින්න සහ වායුගෝලය

ගින්න සහ වායුගෝලය දිගට පවතින ගින්නක් සඳහා වායුගෝලයේ ඔක්සිජන් සියයට 17 ක් තිබිය යුතු යයි වඩාත් යථාර්ථවාදී සංඛ්‍යාවක් හැටියට මෑතක

දිගටම කියවන්න

අග්නි! ගින්න සහ වෘක්ෂලතාදියෙහි පරිණාමය

ගින්න සහ වෘක්ෂලතාදියෙහි පරිණාමය ලැව් ගින්නෙහි ඉතිහාසය පෘථිවිය මත ශාක හට ගැනීම සමග අත්‍යන්තයෙන්ම සම්බන්ධ බව නොසලකා හැරිය නොහක්කකි.  ගින්නෙන්

දිගටම කියවන්න

කොවිඩ් 19 රෝගය සඳහා සැපයෙන ප්‍රතිකාර ගැන විමසුමක්

කොවිඩ් 19 රෝගය සඳහා සැපයෙන ප්‍රතිකාර ගැන විමසුමක් ලොව බලවත්ම සුපිරි රාජ්‍යය ලෙස සැලකෙන ඇමරිකා එක්සත් ජනදයේ ජනාධිපති ට්‍රම්ප් සහ

දිගටම කියවන්න

පුරවරයන්ට සැපයෙන ජලය සුරක්ෂිතකිරීම වනාන්තර මගින් සිදු කෙරේ

පුරවරයන්ට සැපයෙන ජලය සුරක්ෂිතකිරීම වනාන්තර  මගින් සිදු කෙරේ ළඟපාත වේවා, දුර ඈත වේවා වනාන්තර මහා නගරවලට සැපයෙන ජලයෙහි සංචලනය, ගුණාත්මක

දිගටම කියවන්න