සැමට විදු නැන නුවණ – Science Literacy for All

Posts from the ‘විද්‍යා අධ්‍යාපනය’ category

ආයුධයක් ලෙස ගින්න භාවිතකිරීම I I

යුඩ ආයුධයක් ලෙස ගින්න තාපය ජනනය කරනවා පමණක් නොව  චලශක්තිකරණයක්(propellant) ලෙස භාවිත කළ හැකි වායු විශාල ප්රමාණයක් ද නිපදවිය හැකි වෙඩිබෙහෙත් මුලින්ම චීනයේ දී සොයා ගනු…

ආයුධයක් ලෙස ගින්න භාවිතකිරීම

ආයුධයක් ලෙස ගින්න භූ දර්ශනය තුළ ගිනි භාවිතය සහ ඇත්ත වශයෙන්ම ගෘහස්ථ පසුබිමක ගිනි භාවිතය වැඩි වීම බොහෝ විට පාලිත ගින්නක් පාලනය කළ නොහැකි ගින්නක් බවට…

කාර්මික කටයුතු සඳහා ගින්න භාවිතකිරීම

කාර්මික කටයුතු සඳහා ගින්න භාවිතකිරීම මීට වසර 100,000-50,000 කට පෙර භාවිතයට ගැනුණු කටයුතු දෙකක් සඳහා ගින්න අවශ්‍ය වූ බව විශ්වාස කෙරේ. ගින්නක් දැල්වීම සඳහා ගන්නා උපකරනයට…

ගොවිතැන සඳහා ගිනි භාවිතය

කෘෂිකර්මාන්තයේ දී ගිනි භාවිතය ක්ෂේත්‍ර ගිනි තැබීම වැනි භාවිතයන් භූ දර්ශනය කැබලි, කැබලි වශයෙන් වෙන්කර දමන  අතර ස්වාභාවික අකුණු මඟින් ආරම්භ වන ගිනි පැතිරීමේ හැකියාව අවම…

ගොවිතැන සඳහා ගිනි භාවිතය

ගොවිතැන සඳහා  ගිනි භාවිතය එය(ගින්න) වඩාත් සම්පූර්ණයෙන්ම පාලනය කරමින් එමෙන්ම,  කෘෂිකාර්මික භාවිතයන් විශාල පරාසයක් අරභයා පරිපූර්ණව යොදා ගැනීම ඇරඹෙද්දී ගින්න භාවිත කිරීමේ විශාල වෙනසක් ඇති විය.…

ගින්න හසුකර ගැනීම සහ පාලනය කිරීම

ගින්න හසුකර ගැනීම සහ පාලනය කිරීම ගින්න හසුකර ගැනීම සහ භාවිතා කිරීම මානවයන්ගේ විවිධ ක්‍රියාකාරකම් නිර්වචනය කිරීමක් ලෙස දැකිය හැකිය. අපගේ දැනුමෙහි සටහන්ව   ඇති පරිදි, මුල්…

භූ දර්ශනය වෙනස් කරන ගිනි භාවිතය

භූ දර්ශනය වෙනස් කිරීම සඳහා ගින්න භාවිත කිරීමේ ඵලවිපාක ගින්නෙන් භූ දර්ශන වෙනස් කිරීම හුදෙක් වනාන්තර එළි පෙහෙළි කිරීමේ, (උදාහරණයක් ලෙස හේන් ගොවිතැන සඳහා කැලෑ  කපා…

පොළොව මත ගින්න භාවිතයට ගැනීම

පොළොව මත ගින්න භාවිතයට ගැනීම මිනිසුන් හිතාමතාම සිය පරිසරය  වෙනස් කිරීම සඳහා ප්‍රථමයෙන්ම  ගින්න භාවිතා කළේ කවදා දැයි සොයා ගැනීම යනු පාලනයෙන් තොරවූ  ගැටලුවකි. අප කලින්…

ගින්න සහ මානව වර්ගයා: ගින්දර සොයා ගැනීම

ගින්න සහ මානව වර්ගයා: ගින්දර සොයා ගැනීම වසර මිලියන 400 කට අධික කාලයක් පුරා ලැව්ගිනි පෘථිවියේ අංග හැඩ ගැස්වීමේ දී පමණක් නොව  එහි වෘක්ෂලතාදිය සහ පරිසරයන්…

අග්නි භූගෝල විද්‍යාව සහ අග්නි විවිධත්වය

අග්නි භූගෝල විද්‍යාව සහ අග්නි විවිධත්වය චන්ද්රිකා දත්ත වැඩි වැඩියෙන් භාවිතා කිරීම හේතුවෙන් ගින්න පිළිබඳ අපගේ අවබෝධය විප්ලවකාරී ලෙස වෙනස්වීමට ලක් කර ඇති අතර පෘථිවිය මත…

අග්නි! ගින්න සහ සත්තු

අග්නි!  ගින්න සහ සත්තු අප බොහෝ වෙලාවට  ගින්න සහ ශාක අතර සම්බන්ධතාවය සැලකිල්ලට ගන්නා නමුත්,  එමෙන්ම බොහෝ ශාකවල අනුගත ගති ලක්ෂණ ගින්න මගින් හැඩගස්සන ලද බව…

අග්නි! ගින්නෙහි ගති ලක්ෂණ පරිණාමය වීම

ගින්නෙහි ගති ලක්ෂණ පරිණාමය වීම  විවිධ තත්ත්වයන් යටතේ හෝ විවිධ වාස භූමි තුළ ජීවත්වීම සඳහා (ඒවාට) උපකාරීවන ගති ලක්ෂණ ගණනාවක් ශාක මගින් පරිණාමය කරගනු ලැබ ඇත.…

පෘථිවිය මත ගිනි අඩු අවධි සහ ගිනි වැඩි අවධි

පෘථිවිය මත ගිනි අඩු අවධි සහ ගිනි වැඩි අවධි පෘථිවිය නිර්මාණය වී මෙ මහ පොළව මත කාලය ගෙවියත්ම ගිනි හටගැනීම සහ ගිනි ප්‍රමාණය තීරණයවීමේදී වායුගෝලයේ ඔක්සිජන්…

ගින්න සහ දේශගුණය

ගින්න සහ දේශගුණය වර්තමාන ලෝකයේ වෘක්ෂ ලතා ආදිය හට ගැනීමේ දී පමණක් නොව ලැව් ගිනි හට ගැනීමේදී ද දේශගුණය මූලික කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.  මෙහිදී දේශගුණයෙහි අංශ…

ගින්න සහ වායුගෝලය

ගින්න සහ වායුගෝලය දිගට පවතින ගින්නක් සඳහා වායුගෝලයේ ඔක්සිජන් සියයට 17 ක් තිබිය යුතු යයි වඩාත් යථාර්ථවාදී සංඛ්‍යාවක් හැටියට මෑතක පර්යේෂණ දක්වන්නේ වී නමුත් අවම වශයෙන්…