අපට කිවිසුම් යන්නේ කොහොමද?

අපට කිවිසුම් යන්නේ කොහොමද? කොරෝනා වෛරසය මුළු ලොවම වෙලාගෙන සිටින මේ මොහොතේ කිවිසුම් යාම, කැස්ස, කෙළ බිඳිති ගැන නොයෙකුත් දේ

දිගටම කියවන්න