මුහුණ ස්පර්ශ කිරීම, වෛරස්  පැතිරයාමට බලපාන්නේ කොහොම ද?

මුහුණ ස්පර්ශ කිරීම වෛරස්  පැතිරයාමට බලපාන්නේ කොහොම ද? වෛරස් ආසාදනය ලොවපුරා පැතිරීමත්  සමඟ තම තමන්ගේ මුහුණ නිතරම ස්පර්ශ කිරීමෙන් වළකින

දිගටම කියවන්න

විද්‍යාඥයෝ කොරෝනා වෛරසයේ ව්‍යුහය සංගීතයට හරවති

හරිදේ හරිහැටි දැනගෙන ක්‍රියාත්මකවන්න විද්‍යාඥයෝ කොරෝනා වෛරසයේ ව්‍යුහය සංගීතයට හරවති ඔබත්, ලොව සෙසු බොහෝ දෙනා මෙන්, ලොව පුරා ආසාදන 14

දිගටම කියවන්න

කොරෝනා වෛරසයෙන් ඔබ කොපමණ නම් ලෙඩ වෙයි ද?

හරිදේ හරිහැටි දැනගෙන ක්‍රියාත්මකවන්න කොරෝනා වෛරසයෙන් ඔබ කොපමණ නම් ලෙඩ වෙයි ද? මෙයට පිළිතුර බාගදා ඇත්තේ ඔබේ ජාන වල විය හැකිය.

දිගටම කියවන්න