එක්සත් ජනපද නිර්දේශිත නිරෝධායන කාලය කෙටි කෙරේ

වෙනත් ගෝලිය ගැටළු සම්බන්දයෙන් මෙන්ම නව කොරෝනා වෛරසය හරහා ව්‍යාප්ත ගෝලිය වසංගතය හමුවේ වසංගත ආකාරයෙන්ම ව්‍යාප්ත අතථ්‍ය තොරතුරු සහ තොරතුරු

දිගටම කියවන්න

කොරෝනා වයිරස් පළමු එන්නත් ඉතා ඵලදායී යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක් ද?

කොරෝනා වයිරස් පළමු එන්නත් ඉතා ඵලදායී යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක් ද? මොඩර්නා සමාගම  ලබා දුන් නව ප්‍රතිඵලවලින් කියැවෙන්නේ එහි එන්නත

දිගටම කියවන්න

කෝවිඩ් වැක්සිනය: නව මං සලකුණු කරන ප්‍රථම වැක්සිනයෙන් 90% ක ආරක්ෂාවක්!

කෝවිඩ් වැක්සිනය: නව මං සලකුණු කරන ප්‍රථම වැක්සිනයෙන් 90% ක ආරක්ෂාවක්! ලොව ප්‍රථම  ඵලදායි කොරෝනා වෛරස  වැක්සිනයට ජනතාවට කොවිඩ්-19 වැළඳීම

දිගටම කියවන්න