සැමට විදු නැන නුවණ – Science Literacy for All

Posts tagged ‘කොරෝන ව්‍යාප්තිය මර්ධනය කිරීම’

එක්සත් ජනපද නිර්දේශිත නිරෝධායන කාලය කෙටි කෙරේ

වෙනත් ගෝලිය ගැටළු සම්බන්දයෙන් මෙන්ම නව කොරෝනා වෛරසය හරහා ව්‍යාප්ත ගෝලිය වසංගතය හමුවේ වසංගත ආකාරයෙන්ම ව්‍යාප්ත අතථ්‍ය තොරතුරු සහ තොරතුරු විකෘතිය ගැන බොහෝ දෙනෙකුට යම් අවබෝධයක්…

කොරෝනා වයිරස් පළමු එන්නත් ඉතා ඵලදායී යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක් ද?

කොරෝනා වයිරස් පළමු එන්නත් ඉතා ඵලදායී යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක් ද? මොඩර්නා සමාගම  ලබා දුන් නව ප්‍රතිඵලවලින් කියැවෙන්නේ එහි එන්නත කොවිඩ්-19 වැළැක්වීම සඳහා 94.5% ක් ඵලදායී…

කෝවිඩ් වැක්සිනය: නව මං සලකුණු කරන ප්‍රථම වැක්සිනයෙන් 90% ක ආරක්ෂාවක්!

කෝවිඩ් වැක්සිනය: නව මං සලකුණු කරන ප්‍රථම වැක්සිනයෙන් 90% ක ආරක්ෂාවක්! ලොව ප්‍රථම  ඵලදායි කොරෝනා වෛරස  වැක්සිනයට ජනතාවට කොවිඩ්-19 වැළඳීම සියයට 90කට වැඩි ප්‍රමාණයකින් වලක්වාගත හැකිවේ…