ආයුධයක් ලෙස ගින්න භාවිතකිරීම I I

යුඩ ආයුධයක් ලෙස ගින්න තාපය ජනනය කරනවා පමණක් නොව  චලශක්තිකරණයක්(propellant) ලෙස භාවිත කළ හැකි වායු විශාල ප්රමාණයක් ද නිපදවිය හැකි

දිගටම කියවන්න

ආයුධයක් ලෙස ගින්න භාවිතකිරීම

ආයුධයක් ලෙස ගින්න භූ දර්ශනය තුළ ගිනි භාවිතය සහ ඇත්ත වශයෙන්ම ගෘහස්ථ පසුබිමක ගිනි භාවිතය වැඩි වීම බොහෝ විට පාලිත

දිගටම කියවන්න

කාර්මික කටයුතු සඳහා ගින්න භාවිතකිරීම

කාර්මික කටයුතු සඳහා ගින්න භාවිතකිරීම මීට වසර 100,000-50,000 කට පෙර භාවිතයට ගැනුණු කටයුතු දෙකක් සඳහා ගින්න අවශ්‍ය වූ බව විශ්වාස

දිගටම කියවන්න

ගොවිතැන සඳහා ගිනි භාවිතය

කෘෂිකර්මාන්තයේ දී ගිනි භාවිතය ක්ෂේත්‍ර ගිනි තැබීම වැනි භාවිතයන් භූ දර්ශනය කැබලි, කැබලි වශයෙන් වෙන්කර දමන  අතර ස්වාභාවික අකුණු මඟින්

දිගටම කියවන්න

ගොවිතැන සඳහා ගිනි භාවිතය

ගොවිතැන සඳහා  ගිනි භාවිතය එය(ගින්න) වඩාත් සම්පූර්ණයෙන්ම පාලනය කරමින් එමෙන්ම,  කෘෂිකාර්මික භාවිතයන් විශාල පරාසයක් අරභයා පරිපූර්ණව යොදා ගැනීම ඇරඹෙද්දී ගින්න

දිගටම කියවන්න

ගින්න හසුකර ගැනීම සහ පාලනය කිරීම

ගින්න හසුකර ගැනීම සහ පාලනය කිරීම ගින්න හසුකර ගැනීම සහ භාවිතා කිරීම මානවයන්ගේ විවිධ ක්‍රියාකාරකම් නිර්වචනය කිරීමක් ලෙස දැකිය හැකිය.

දිගටම කියවන්න

භූ දර්ශනය වෙනස් කරන ගිනි භාවිතය

භූ දර්ශනය වෙනස් කිරීම සඳහා ගින්න භාවිත කිරීමේ ඵලවිපාක ගින්නෙන් භූ දර්ශන වෙනස් කිරීම හුදෙක් වනාන්තර එළි පෙහෙළි කිරීමේ, (උදාහරණයක්

දිගටම කියවන්න

පොළොව මත ගින්න භාවිතයට ගැනීම

පොළොව මත ගින්න භාවිතයට ගැනීම මිනිසුන් හිතාමතාම සිය පරිසරය  වෙනස් කිරීම සඳහා ප්‍රථමයෙන්ම  ගින්න භාවිතා කළේ කවදා දැයි සොයා ගැනීම

දිගටම කියවන්න

ගින්න සහ මානව වර්ගයා: ගින්දර සොයා ගැනීම

ගින්න සහ මානව වර්ගයා: ගින්දර සොයා ගැනීම වසර මිලියන 400 කට අධික කාලයක් පුරා ලැව්ගිනි පෘථිවියේ අංග හැඩ ගැස්වීමේ දී

දිගටම කියවන්න

අග්නි භූගෝල විද්‍යාව සහ අග්නි විවිධත්වය

අග්නි භූගෝල විද්‍යාව සහ අග්නි විවිධත්වය චන්ද්රිකා දත්ත වැඩි වැඩියෙන් භාවිතා කිරීම හේතුවෙන් ගින්න පිළිබඳ අපගේ අවබෝධය විප්ලවකාරී ලෙස වෙනස්වීමට

දිගටම කියවන්න

අග්නි! ගින්න සහ සත්තු

අග්නි!  ගින්න සහ සත්තු අප බොහෝ වෙලාවට  ගින්න සහ ශාක අතර සම්බන්ධතාවය සැලකිල්ලට ගන්නා නමුත්,  එමෙන්ම බොහෝ ශාකවල අනුගත ගති

දිගටම කියවන්න

අග්නි! ගින්නෙහි ගති ලක්ෂණ පරිණාමය වීම

ගින්නෙහි ගති ලක්ෂණ පරිණාමය වීම  විවිධ තත්ත්වයන් යටතේ හෝ විවිධ වාස භූමි තුළ ජීවත්වීම සඳහා (ඒවාට) උපකාරීවන ගති ලක්ෂණ ගණනාවක්

දිගටම කියවන්න

පෘථිවිය මත ගිනි අඩු අවධි සහ ගිනි වැඩි අවධි

පෘථිවිය මත ගිනි අඩු අවධි සහ ගිනි වැඩි අවධි පෘථිවිය නිර්මාණය වී මෙ මහ පොළව මත කාලය ගෙවියත්ම ගිනි හටගැනීම

දිගටම කියවන්න

ගින්න සහ දේශගුණය

ගින්න සහ දේශගුණය වර්තමාන ලෝකයේ වෘක්ෂ ලතා ආදිය හට ගැනීමේ දී පමණක් නොව ලැව් ගිනි හට ගැනීමේදී ද දේශගුණය මූලික

දිගටම කියවන්න

ගින්න සහ වායුගෝලය

ගින්න සහ වායුගෝලය දිගට පවතින ගින්නක් සඳහා වායුගෝලයේ ඔක්සිජන් සියයට 17 ක් තිබිය යුතු යයි වඩාත් යථාර්ථවාදී සංඛ්‍යාවක් හැටියට මෑතක

දිගටම කියවන්න