සැමට විදු නැන නුවණ – Science Literacy for All

Posts tagged ‘ඩී එන් ඒ හඳුනාගැනීම’

ජීවිතය ගැන කියන බලගතු කේන්දරය: ජාන යනු කුමක්ද?

ජීවිතය ගැන කියන බලගතු කේන්දරය: ජාන යනු කුමක්ද? ජාන ගැන කතාකරන්න කලින් අපි පහුගිය සතියක  DNA ගැන කළ සටහනට අවධානය යොමු කරමු. බොහෝ විට ඩීඑන්ඒ (DNA)…

ජීවිතය ගැන කියන බලගතු කේන්දරය

ජීවිතය ගැන කියන බලගතු කේන්දරය ජෛව රසායඥයින් වන  ජේම්ස් වොට්සන් සහ ෆ්‍රැන්සිස් ක්‍රික්  දෙදෙනා 1953නේ එක්තරා දවසක කේම්බ්‍රිජ්හි ආපන ශාලාවකට ගිහින් මෙන්න මෙහෙම  ප්‍රකාශයක් කරා:. “අපි…