එක්සත් රාජධානියේ කොරෝනා වයිරසයේ නව ප්‍රභේදය ගැන කතිකාව

SARS-CoV-2 වෛරසයේ අලුතින් හඳුනාගත් ප්‍රභේදයක් (වෛරසයේ)ස්ථාපිත ඒවාට වඩා සීඝ්‍රයෙන් බෝවන සුලු බව පෙනේ. ඒ ගැන දැනට විද්‍යාඥයන් දන්නා දේ මෙන්න.

දිගටම කියවන්න