සැමට විදු නැන නුවණ – Science Literacy for All

Posts tagged ‘නව්‍ය කොරෝනා වෛරස ප්‍රභේද හා ඒවායේ බලපෑම’

එක්සත් රාජධානියේ කොරෝනා වයිරසයේ නව ප්‍රභේදය ගැන කතිකාව

SARS-CoV-2 වෛරසයේ අලුතින් හඳුනාගත් ප්‍රභේදයක් (වෛරසයේ)ස්ථාපිත ඒවාට වඩා සීඝ්‍රයෙන් බෝවන සුලු බව පෙනේ. ඒ ගැන දැනට විද්‍යාඥයන් දන්නා දේ මෙන්න. එක්සත් රාජධානියේ කොරෝනා වයිරස් ප්‍රභේදය ගැන…