සැමට විදු නැන නුවණ – Science Literacy for All

Posts tagged ‘SARS-CoV-2 වෛරසය පැතිරීම’

Covid-19යෙන්, සමහරු අනෙක් අයට වඩා වැඩියෙන් රෝගාතුර වන්නේ ඇයි?

සමහරු අනෙක් අයට වඩා වැඩියෙන් රෝගාතුර වන්නේ ඇයි? Covid-19  යනු යමක් ස්ථිර වශයෙන් දැක්විය නොහැකි රෝගයකි. මේ රෝගයෙන් සමහරු සුළු රෝග ලක්ෂණ සහිතව  සුළු වශයෙන් පීඩාවට…

හිටි අඩියේම ගඳ සුවඳ නොදැනී ගියාද?

හිටි අඩියේම ගඳ සුවඳ නොදැනී ගියාද? උදේ පාන්දර නැගිටින කොට වෙනදාට දැනෙන කෝපි කෝප්පයේ සුවඳ එක වරම වගේ දැනෙන්නේ නැතුව ගිහිල්ලා ද? එහෙමනම් කල්පනාකාරී වන්න! හදිසියෙ…

වෛරසය නිවසින් බැහැරව ආසාදනය වීම ගැන විශේෂඥයන් කියන දේ

වෛරසය නිවසින් බැහැරව ආසාදනය වීම ගැන විශේෂඥයන් කියන දේ ලොව පුරා කොවිඩ් – 19 වසංගතය පැතිර යාමෙන් පසුව දැන් දැන් රටවල් තහංචි මද මද ලිහිල් කරමින්…