සැමට විදු නැන නුවණ – Science Literacy for All

Posts tagged ‘Books in brief’

ග්‍රන්ථ සාර සංග්‍රහය: මිහිපිට විශිෂ්ටතම සංදර්ශනය – පරිණාමයට සාක්කි

  The greatest show on the earth –  Evidence on the Evolution by Richard Dawkins මිහිපිට විශිෂ්ටතම සංදර්ශනය –  පරිණාමයට සාක්කි කතෘ: රිචඩ් ඩෝකින්ස්   කලක්…

ග්‍රන්ථ සාර සංග්‍රහය: සේපියන්ස්: මනුෂ්‍යවර්ගයා ගැන කෙටි ඉතිහාසයක්

  Sapiens – A Brief History of Humankind – By Yuval Noa Harari සේපියන්ස්: මනුෂ්‍යවර්ගයා ගැන කෙටි ඉතිහාසයක් කතෘ: යුවාල් නෝආ හරාරි වසර 300,000 ක මනුෂ්‍යත්වයේ…

ග්‍රන්ථ සාර සංග්‍රහය: නො වක් චින්තකයෝ — ගස් ගල් වල ජීවත් වීමේ සිට විශ්වය තේරුම් ගැනීම දක්වා මිනිසා ගිය ගමන

  The Upright Thinkers: The Human Journey from Living in Trees to Understanding the Cosmos by Leonard Mlodinow නො වක් චින්තකයෝ: ගස් ගල් වල ජීවත් වීමේ…

ග්‍රන්ථ සාර සංග්‍රහය: පශ්චාත් ධනවාදය – අපේ අනාගතයට මාර්ගෝපදේශයක්

  Post Capitalism: A Guide to Our Future by Paul Mason පශ්චාත් ධනවාදය – අපේ අනාගතයට මාර්ගෝපදේශයක් කතෘ: පෝල් මේසන් පෝල් මේසන් සම්මාන ලාභි ලේඛකයෙක්, විද්‍යුත් මාධ්‍යවේදියෙක්…

ග්‍රන්ථ සාර සංග්‍රහය: ජාතීන් අසමත් වෙන්නේ ඇයි?

ජාතීන් අසමත් වෙන්නේ  ඇයි?  –  බලය, සෞභාග්‍ය සහ දරිද්‍රතාවේ සම්භවය. – ඩැරොන් අසෙමොග්ලු සහ ජේම්ස් ඒ. රොබින්සන් — සැකෙවින් කියවමු  Why Nations Fail, The Origins of…

ග්‍රන්ථ සාර සංග්‍රහය: 21 වැනි සියවසට පාඩම් 21ක්

ග්‍රන්ථ සාර සංග්‍රහය: 21 වැනි සියවසට පාඩම් 21ක් – සැකෙවින් කියවමු කියැවීමේ පුරුද්ද අප අතරින් ඈත් වෙතැයි ඇතැමුන් සැක සංකා පළකරන අතරම අනෙක් අතට, කියැවීමට ඇති…