[…] මෙම අභ්‍යාවකාශ ටෙලස්කෝප පද්ධතියෙහි ප්‍රධාන ඉලක්කයක් වන්නේ අපේ ක්ෂීර පථය ගැලැක්සියයි. දැනට දන්නා පරිදි ක්ෂිරපථය ගැලැක්සිය හරහා දුර ආලෝක වර්ෂ 100,000කි. එහි තාරකා බිලියන 300ක් ඇතැයි සැලකේ. අප ජිවත්වන්නේ එහි මධ්‍යයේ සිට ආලෝක වර්ෂ 28,000ක් ඈතින් ඇති තුනී තැටියකය. පෘථිවියේ මතුපිට සිට බලන කළ ක්ෂිරපථය තැටිය අහස හරහා දිවෙන ආලෝක තීරුවක් පමණකි. එහෙත් අභ්‍යාවකාශයේ සිට සිදුකෙරෙන  නිරික්ෂණවලින් ක්ෂිර පථ තැටියේ බහු තරංග ආයාම දසුනක් සැපයේ. වෙන අන්දමකට විස්තර කළොත් පොළොවෙහි සිට බලන කල අපට දිස්වන්නේ විද්‍යුත් චුම්බක වර්ණාවලියෙහි ඇසට පෙනෙන කොටසින් දැකිය හැකි දෙයක් පමණකි. අභ්‍යාවකාශයේ සිට නිරීක්ෂණය කරන විට ඊට වඩා පුළුල් පරාසයකින් ක්ෂිර පථය දෙස බැලිය හැකිය. (ලිපි පෙළෙහි II වැන්න බලන්න) […]