[…] කාන්තාර තුළ ඊට අනුවර්තනය වූ විවිධ ශාක හා සත්ව කොට්ටාශ ජීවත් වේ. එලෙස වැඩෙන ශාක වර්ගයන් ජලය සංරක්ෂණය කිරීමේ ක්‍රමවේද වර්ධනය කරගෙන ඇත. තෙත් කලාපයේ ශාක වල පත්‍ර ඉතා විශාලය. මීට හේතුව වන්නේ හිරු එළිය හොඳින් ලබා ගැනීමට පත්‍ර පැතලි විය යුතු වීම යි. නමුත් විශාල පත්‍ර ජල හානියට මග පාදයි. එය වළක්වා ගැනීමට කාන්තර ශාක ඉතා කුඩා පත්‍ර වර්ධනය කරගෙන ඇත. කාන්තාර ශාක බොහෝ විට ප්‍රභාසංස්ලේෂණය සිදු කරන්නේ කඳෙන් හෝ නටු වලිනි. මිට කදිම උදාහරණයක් ලෙස පතොක් ශාකය දැක්විය හැක. […]